جرایم ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم یا همان گزارش خرید و فروش فصلی ناشی از عدم انجام تکالیف قانونی مقرر در ماده ۱۶۹ و ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم و آئین نامه ها و بخشنامه های صادره در مورد آن هاست. اگر تمایل دارید به صورت دقیقتر از انواع جریمه ها و نحوه محاسبه آن مطلع شوید این مقاله را تا انتها مطالعه کنید.

انواع و نرخ جرایم ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم:

نرخ جریمه هایی که در ادامه مشاهده می کنید بر اساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم است که از ابتدای سال ۱۳۹۵ توسط سازمان امور مالیاتی اجرا می شود:

شرح درصد

جریمه

عدم صدور صورتحساب فروش ۲%
عدم درج شماره اقتصادی مودی یا طرف معامله بر روی صورتحسابهای فروش ۲%
عدم درج شماره اقتصادی مودی یا طرف معامله بر روی صورتحسابهای خرید ۲%
عدم درج شماره اقتصادی مودی بر روی قراردادها، اوراق و فرم ها ۲%
استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود ۲%
استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران ۲%
عدم ارائه فهرست معاملات در موعد مقرر ۱%

پیش از اصلاحیه فوق نرخ جرایم گزارشات فصلی (تا پایان سال ۱۳۹۴) به صورت زیر بود:

شرح درصد

جریمه

عدم صدور صورتحساب فروش ۱۰%
عدم درج شماره اقتصادی مودی یا طرف معامله بر روی صورتحسابهای فروش ۱۰%
عدم درج شماره اقتصادی مودی یا طرف معامله بر روی صورتحسابهای خرید ۱۰%
عدم درج شماره اقتصادی مودی بر روی قراردادها، اوراق و فرم ها ۱۰%
استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود ۱۰%
استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران ۱۰%
عدم ارائه فهرست معاملات در موعد مقرر ۱%

نکته های مهم در مورد جرایم ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم:

  • علت وجود تفاوت نرخ در جدولهای فوق، کاهش درصد جریمه بر اساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم از ابتدای سال ۱۳۹۵ می باشد.
  • جریمه های ذکر شده فقط یکبار و بدون در نظر گرفتن زمان سپری شده از انجام وظایف محاسبه می شود. مثلا اگر در تابستان ۱۳۹۶ مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال معامله بدون صدور صورتحساب وجود داشته باشد مبلغ جریمه بدون در نظر گرفتن زمانی که از انجام تخلف گذشته یعنی ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال محاسبه خواهد شد.البته در صورت قطعی شدن مبلغ جریمه و تاخیر در پرداخت، جریمه تاخیر پرداخت باید پرداخت شود.
  • در صورتی که تخلفات ردیف­های یک تا سه به صورت همزمان روی داده باشد، در هر معامله، جریمه قابل محاسبه و مطالبه حداکثر معادل ۲% مبلغ همان معامله خواهد بود و جرائم با هم تجمیع نمی گردد.
  • جرایم ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم از جمله جریمه های قابل بخشودگی است. در صورت درخواست مودی بخش عمده ای از آن کاهش می یابد.
  • مودیانی که بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۶۹ موظف به استفاده از سامانه صندوق فروش هستند در صورت عدم استفاده مشمول جریمه ای معادل دو درصد (۲%) فروش می شوند.

تماس با ما

تهران ، خیابان سعدی شمالی ، خیابان شهید برادران قائدی ، خ نورمحمدی جنوبی ، کوچه جوادی ، پلاک 11
تلفن:
تلفن 77619065