احتراماً، تصویر نامه شماره 94/47422 مورخ 94/07/08 ریاست محترم سازمان صنعت،معدن و تجارتاستان تهران منضم به برگ فهرست اسامی واحد های صنفی فاقد گواهی ثبت نمایندگی از مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران به پیوست ارسال میگردد، لذا مقتضی است  با قید فوریت نسبت به بررسی واحدهای یاد شده صنفی در لیست پیوستی چنانچه آن اتحادیه عضویت دارند اقدام لازم را مبنی بر متعهد شدن جمع آوری تابلو یا برند خارجی معمول و نتیجه را در اسرع وقت به این اتاق جهت هماهنگی با سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران اعلام نمائید.

تماس با ما

خیابان سعدی شمالی ، خیابان شهید برادران قائدی ، نرسیده به چهارراه نورمحمدی ، طبقه اول ، پلاک 212
تلفن:
تلفن 77619065