چاپ
دسته: اخبار داخلی اتحادیه
بازدید: 1027

 

نظر به عملیاتی شدن ضوابط مربوط به ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا

(موضوع مفاد 23 تا 27 آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) و لزوم شناسه دار شدن کلیه مبادی و مقاصد کالا در سطح کشور ، شایسته است کلیه واحد های مربوطه نسبت به ثبت نام در سامانه www.nwms.ir اقدام لازم معمول نمایند.شایان ذکر است مرکز پاسخگویی به نحوه ثبت نام و مشکلات طرح شماره 83211226 بوده و در صورت عدم اقدام در موعد مقرر مسئولیت عواقب بعدی بر عهده واحد ذیربط خواهد بود.