چاپ
دسته: اخبار داخلی اتحادیه
بازدید: 117

✅ *خبرهای خوش معاون اقتصادی رئیس جمهور درباره حمایت از کسب و کارها به دلیل تعطیلات کرونایی*

🔸عملیات اجرایی وصول مالیات‌های مستقیم تا بهمن ماه متوقف خواهد شد.

🔸صدور و تمدید پروانه کسب و کار واحدهای اقتصادی نیازمند اخذ گواهی پرداخت مالیاتی نخواهند داشت.

🔸مهلت تسلیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم و چهارم سال ۹۹ به مدت یک ماه به تمدید شد.

🔸مهلت استفاده از بخشودگی جرائم بدهی مالیات و عوارض در صورت پرداخت کامل بدهی تا آخر سال ۹۹ تمدید گردید.

🔸مهلت اعتراض به اوراق و ابلاغ های مالیاتی به مدت یک ماه و نیم افزایش یافت.

🔸مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات عملکرد اشخاص حقوقی که باید در فاصله آذر تا دی انجام می شد و همچنین ارائه صورتحساب های مالی حسابرسی شده تا پایان بهمن ماه تمدید شد.

🔸تمامی مجوز های دستگاه ها که مهلت آن به پایان رسیده باشد، تا پایان بهمن ماه تمدید میگردد و نیاز به مراجعه حضوری جهت تمدید نخواهد داشت.

🔸مهلت پرداخت عوارض کسب و پیشه شهرداری ها تا اول بهمن ماه تمدید گردید.