شنبه, 01 ارديبهشت 1397
شناسه خبر:583

تعریف مباشرت

  • انداز قلم

مباشر شخصی است که با توجه به شرایط مندرج در آیین نامه معرفی و پس از تحصیل پروانه مباشرت با مسولیت فرد صنفی اداره امور واحد صنفی را عهده دار می شود.

مباشر شخصی است که با توجه به شرایط مندرج در آیین نامه معرفی و پس از تحصیل پروانه مباشرت با مسولیت فرد صنفی اداره امور واحد صنفی را عهده دار می شود.

مباشر شخصی است که با توجه به شرایط مندرج در آئین نامه معرفی و پس از تحصیل پروانه مباشرت با مسئولیت فرد صنفی اداره امور واحد صنفی را عهده دار می شود .پروانه مباشرت اجاره نامه ای است که طبق مقررات با موافقت صاحب پروانه کسب از اتحادیه با تصویب کمیسیون نظارت بر اجرای صدور پروانه بنام مباشر برای مدت معینی جهت اداره واحد صنفی صادر و با موافقت صاحب پروانه قابل تمدید و یا تغییر و ابطال می باشد .گماردن مباشرمدافع مسئولیتهایی که قانونا به عهده فرد صنفی می باشد ، نخواهد بود.

ید مباشر ، ید امانی است ، و واجد کلیه مسئولیتهای شخص امین می باشد و باید در قرارداد مباشرت این موضوع از طرف مباشر و صاحب پروانه قید و امضاء شود.

در صورت فوت یا محجور شدن دارنده پروانه کسب ، مباشر مکلف است اتحادیه و مجمع امور صنفی ، صنوف تولیدی و خدمات فنی را مطلع و وارث یا نماینده قانونی یا قیم نامبرده را در جریان امور واحد صنفی ، قرار دهد.

در صورتیکه به هر علتی همکاری مباشر با فرد صنفی قطع گردد. فرد صنفی موظف است ظرف مدت 30 روز مباشر واجد شرایط دیگری را کتبا به اتحادیه معرفی نماید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  • هیچ نظری یافت نشد

آدرس ما

آخرین عناوین

امور اداری 08 بهمن 773
حق عضویت

حق عضویت

اعضای محترم اتحادیه : جهت اطلاع از وضیعت بدهی حق ع...
امور اداری 08 بهمن 773
تعریف مباشرت

تعریف مباشرت

مباشر شخصی است که با توجه به شرایط مندرج در آیین ن...
امور اداری 08 بهمن 773
جواز کسب

جواز کسب

پروانه کسب اجازه نامه ای است که طبق مقررات قانون ن...
امور اداری 19 مهر 727
رسته های تحت پوشش

رسته های تحت پوشش

   در این اتحادیه صنفی برای 10 رشته شغلی...
امور اداری 19 مهر 727
مدارک و مراحل صدور جوازکسب

مدارک و مراحل صدور جوازکسب

مراحل جواز کسب مرحله اول : شرایط و مدارک لازم جهت...

آخرین خبر های مالیاتی

مالیات 20 اسفند 1395
اطلاعیه مالیات - تقسیط بدهی مالیات

اطلاعیه مالیات - تقسیط بدهی مالیات

واگذاری اختیارات دستگاههای اجرایی به واحدهای استان...
مالیات 29 آذر 774
بخشنامه مالیاتی-معافیت مالیاتی

بخشنامه مالیاتی-معافیت مالیاتی

اعلام بهره مندی کلیه مؤدیان مالیاتی از معافیت های...
مالیات 19 مهر 727
دستورالعمل سازمان امور مالیاتی

دستورالعمل سازمان امور مالیاتی

دستورالعمل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تبصره...