شنبه, 01 ارديبهشت 1397
شناسه خبر:589

جمع آوری تابلو یا برند خارجی

  • انداز قلم

احتراماً، تصویر نامه شماره 94/47422 مورخ 94/07/08 ریاست محترم سازمان صنعت،معدن و تجارتاستان تهران منضم به برگ فهرست اسامی واحد های صنفی فاقد گواهی ثبت نمایندگی از مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران به پیوست ارسال میگردد، لذا مقتضی است  با قید فوریت نسبت به بررسی واحدهای یاد شده صنفی در لیست پیوستی چنانچه آن اتحادیه عضویت دارند اقدام لازم را مبنی بر متعهد شدن جمع آوری تابلو یا برند خارجی معمول و نتیجه را در اسرع وقت به این اتاق جهت هماهنگی با سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران اعلام نمائید.

 

احتراماً، تصویر نامه شماره 94/47422 مورخ 94/07/08 ریاست محترم سازمان صنعت،معدن و تجارتاستان تهران منضم به برگ فهرست اسامی واحد های صنفی فاقد گواهی ثبت نمایندگی از مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران به پیوست ارسال میگردد، لذا مقتضی است  با قید فوریت نسبت به بررسی واحدهای یاد شده صنفی در لیست پیوستی چنانچه آن اتحادیه عضویت دارند اقدام لازم را مبنی بر متعهد شدن جمع آوری تابلو یا برند خارجی معمول و نتیجه را در اسرع وقت به این اتاق جهت هماهنگی با سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران اعلام نمائید.

 

ارسال نظر به عنوان مهمان

نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  • هیچ نظری یافت نشد

آدرس ما

آخرین عناوین

امور اداری 08 بهمن 773
حق عضویت

حق عضویت

اعضای محترم اتحادیه : جهت اطلاع از وضیعت بدهی حق ع...
امور اداری 08 بهمن 773
تعریف مباشرت

تعریف مباشرت

مباشر شخصی است که با توجه به شرایط مندرج در آیین ن...
امور اداری 08 بهمن 773
جواز کسب

جواز کسب

پروانه کسب اجازه نامه ای است که طبق مقررات قانون ن...
امور اداری 19 مهر 727
رسته های تحت پوشش

رسته های تحت پوشش

   در این اتحادیه صنفی برای 10 رشته شغلی...
امور اداری 19 مهر 727
مدارک و مراحل صدور جوازکسب

مدارک و مراحل صدور جوازکسب

مراحل جواز کسب مرحله اول : شرایط و مدارک لازم جهت...

آخرین خبر های مالیاتی

مالیات 20 اسفند 1395
اطلاعیه مالیات - تقسیط بدهی مالیات

اطلاعیه مالیات - تقسیط بدهی مالیات

واگذاری اختیارات دستگاههای اجرایی به واحدهای استان...
مالیات 29 آذر 774
بخشنامه مالیاتی-معافیت مالیاتی

بخشنامه مالیاتی-معافیت مالیاتی

اعلام بهره مندی کلیه مؤدیان مالیاتی از معافیت های...
مالیات 19 مهر 727
دستورالعمل سازمان امور مالیاتی

دستورالعمل سازمان امور مالیاتی

دستورالعمل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تبصره...